Beschut aan het werk? Zelf aanvragen kan ook!

Wat is Beschut werken? Voor wie is Beschut werken bedoeld? Hoe vraag je Beschut werken aan?

Wie kan werken maar daarvoor wel een beschutte werkplek nodig heeft, moest tot voor kort afwachten totdat de gemeente voor hem of haar een indicatie-advies wilde aanvragen bij UWV. Zelf aanvragen ging niet. Dat kan nu wel! Om deze mogelijkheid goed onder de aandacht te brengen, is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 28 augustus 2017 een campagne gestart. Onderdeel van de campagne is een website, waarop allerlei voorbeelden en informatie te vinden is. Een videofilmpje geeft op een eenvoudige wijze uitleg.

Zelf melden
Mensen die denken dat ze alleen met veel begeleiding of grote aanpassingen kunnen werken, kunnen zich sinds dit jaar zelf bij UWV melden. UWV onderzoekt of een beschutte werkplek inderdaad  nodig is. Vervolgens moeten gemeenten voor deze werkplekken zorgen.
Veel informatie over wat Beschut werken is en hoe je je kunt aanmelden is op de website beschut aan de bak te vinden.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Werkbedrijf Arnhem gaat ‘Scalabor’ heten


‘Scalabor’ is de naam van de nieuwe sociale werkvoorziening in Midden Gelderland.  Onder andere medewerkers van Presikhaaf Bedrijven worden ondergebracht bij Scalabor. >Lees meer

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De gemeente is aan zet

Om in contact te komen met de doelgroep(en) zelf, dus niet te praten over maar mét de mensen uit de doelgroep, heeft de gemeente twee bijeenkomsten georganiseerd.
De eerste bijeenkomst ‘s avonds op 6 september en de tweede bijeenkomst ’s middags op 7 september 2017.
Onder het motto: uw ideeën gevraagd, waren het eerst de “50 plussers” en toen de “Mantelzorgers en vrijwilligers”.
Opvallend was dat er met name op de eerste bijeenkomst veel vertegenwoordigers waren uit de politiek en ouderenorganisaties en zeer weinig individuele burgers. Op de tweede bijeenkomst waren de individuele burgers in een groter aantal aanwezig, vanwege hun persoonlijke betrokkenheid, maar ook hulpverlenende instellingen. Terwijl het toch in feite om de betrokkenen: de ouderen, mantelzorgers en vrijwilligers, zelf ging!?

Enkele conclusies uit deze twee bijeenkomsten

  • Een bijeenkomst voor ouderen moet niet ’s avonds worden gehouden.
  • Bied aan ouderen meer mogelijkheden in een verscheidenheid van woonvormen (multifunctioneel).
  • Verbeter de facilitering (keuzemogelijkheid) in “Langer thuis blijven wonen” en wonen in een “zorgcentrum” of “centrum voor ouderen” (v/h bejaardenhuis).
  • Er moet veel meer aandacht worden besteed aan de sociale cohesie, zoals bijvoorbeeld bij eenzaamheid.
  • Faciliteer in ruime mate de sociale ondersteuning van mantelzorg door tijdelijk professionele hulp (respijtzorg via de AWBZ) in te schakelen.
  • Mantelzorg overkomt je en is in beginsel geen vrijwilligerswerk.
  • Vrijwilligerswerk kan/mag geen verplichting zijn, want dan is het niet vrijwillig.
  • Toon meer waardering voor vrijwilligers.
  • Gemeente, ga naar de mensen toe en laat ze niet naar je toekomen.
  • De dienstverlening door de gemeente moet over de gehele breedte worden verbeterd.

Deze bijeenkomsten waren een vervolg op het “Procesvoorstel co-creatie”, dat door het college in een eerder stadium was voorgelegd aan de gemeenteraad ter beoordeling en ter voorbereiding op een startbijeenkomst Sociaal Domein. Dit voorstel is een beleidsstuk voor mantelzorgers, vrijwilligers en ouderen. >Lees meer

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De startbijeenkomst Sociaal Domein (iedereen doet mee) heeft inmiddels plaatsgevonden op 15 juni 2017. Over een conclusie en het eindresultaat zullen wij nog nader berichten.
In aansluiting op de startbijeenkomst komt er een vervolgproject: "Gebiedsgericht werken". >Lees meer
Er volgen daarna nog twee andere projecten: "Preventie en juiste manier van ondersteuning" en "Meer en beter samenwerken".

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wij dringen er al lang op aan, dat er een goed functionerende informatiebron over Lingewaard komt. Er is grote behoefte aan een Sociale kaart voor Lingewaard, waarin o.a. gezondheidsinstellingen en alle zorginstellingen in opgenomen worden, die door de gemeente Lingewaard gecontracteerd zijn. Ook andere organisatie's over sport, welzijn en maatschappelijk betrokken partijen moeten in die Sociale kaart te vinden kunnen zijn. Dus een vraagbaak voor het gehele sociale domein
De “Sociale kaart Lingewaard” is inmiddels verschenen. Omdat dit een afgeleide is van de "Sociale Kaart Nederland" is er twijfel of de "Sociale kaart Lingewaard" voldoet aan de gestelde verwachting. >Lees meer


Er is ook een Zorgkaart Nederland. Zoek, vind en waardeer meer dan 123.000 aangemelde zorgaanbieders. Er kan gezocht worden op beroep, organisatie en op plaats.
En niet op de laatste plaats, is er ook nog de Digitale gemeentegids van Lingewaard.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regelingen (verordeningen) gemeente Lingewaard

Hieronder vindt u specifieke informatie uit het Sociaal Domein over de Participatiewet.

- Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Lingewaard 2017
- Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Lingewaard 2017
- Verordening Toeslagen en Verlagingen WWB 2012A Gemeente Lingewaard
- Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Lingewaard 2015
- Verordening handhaving Participatiewet, IOAW en IOAZ Gemeente Lingewaard 2015
- Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Lingewaard 2015
- Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Lingewaard 2015
- Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Lingewaard 2015

En verder vindt u hieronder nog een selectie uit het Sociaal Domein over de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).

- Verordening maatschappelijke ondersteuning Lingewaard 2015
- Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Lingewaard 2013
- Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Lingewaard 2015

ZOEKEN OP DEZE SITE

 

Cwwb
p/a Margrietstraat 5
6851 LC Huissen

..................................................

06-41038329

..................................................

email naar CWWB