Voor wie?
Onze doelgroep zijn de mensen met een laag inkomen onder de bijstandsnorm.
Voor mensen, die geen werk hebben of werken en te weinig verdienen en financiële ondersteuning nodig hebben en afhankelijk zijn van een (bijzondere of aanvullende) bijstandsuitkering.
Voor mensen, die afhankelijk zijn van een WAO/WIA of AOW-uitkering of in een andere uitkeringsregeling zijn terechtgekomen en een uitkering ontvangen, die minder dan de bijstandsnorm is.
Ook voor mensen met een beperkt arbeidsvermogen en afhankelijk zijn van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW’ers) en Niet uitkeringsgerechtigden (Nugger’s).
Jonggehandicapte mensen, die voor hun 18e  jaar of tijdens een studie een ziekte of handicap hebben, kunnen misschien in de Wajongregeling vallen via een beoordeling door het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). Wajong (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten).

Wat doen wij?
Wij hebben een goed contact met de gemeente Lingewaard. Dat wil zeggen, dat wij 4 keer per jaar vergaderen met de beleidsambtenaar van de afdeling Werk en Inkomen en verder nog 4 keer per jaar rond de tafel zitten met de wethouder van sociale zaken. Hierdoor is onze directe verbinding verzekerd. In praktisch zin ondersteunen wij de gemeente in haar streven om mensen mee te laten doen in de maatschappij. Hoe mensen mee kunnen doen kunt u lezen bij INFORMATIE.
Wij geven gevraagd en ongevraagd advies aan het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) over (aanvullende) uitkeringen voor mensen met een laag inkomen.
Wij behandelen klachten van mensen met financiële problemen. Deze klachten kunnen uiteenlopen van bijvoorbeeld een vervelende behandeling of over de procedure, die gaat over de Wet werk en bijstand ( Participatiewet). Dat wil zeggen of de wet goed is toegepast.
Ook armoedebestrijding bij kinderen houdt ons bezig.

Samenwerking
Vanuit een zelfstandige en (politiek) onafhankelijke organisatie hebben wij een groot lokaal, regionaal en landelijk netwerk opgebouwd, waaruit wij onze informatie kunnen betrekken of problemen vanuit onze doelgroep kunnen bespreken om te komen tot een verbeterde wetgeving.
Indien nodig spreken wij in op Politieke Avonden van de gemeente om draagvlak te krijgen voor verbetering van politieke beleidsstandpunten.
Wij adviseren en/of ondersteunen mensen, die bij een bijstandsaanvraag problemen hebben in hun contacten (slechte communicatie) met de gemeente.
Wij verwijzen mensen met problemen voor persoonlijke hulp door naar:

  • Maatschappelijk werk bij algemeen sociaal maatschappelijke problemen(folder volgt)
  • Onafhankelijke cliëntondersteuning bij individuele ondersteuning > Lees de folder
  • Onafhankelijke vertrouwenspersoon bij klachten > Lees de folder

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Weet u het verschil tussen "Burgerparticipatie" en "Cliëntenparticipatie"? > Lees het verschil .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kent u al de waarde van "INCLUSIEF WERKGEVEN" zoals gepresenteerd door de AWVN (Algemene Werkgeversvereniging Nederland)?
> lees verder en oordeel zelf.

 

ZOEKEN OP DEZE SITE

 

Cwwb
p/a Margrietstraat 5
6851 LC Huissen

..................................................

06-41038329

..................................................

email naar CWWB