CLIËNTENRAAD
         WET-WERK-BIJSTAND
                      

WERK en INKOMEN - WMO - PARTICIPATIEWET

>>Cliëntenraad WWB kritisch over washulp

 

cwwb
wij helpen u, en het is kosteloos

 

Onze officiele naam luidt: Stichting Clientenraad Wet Werk en Bijstand Lingewaard
Onder deze naam waren wij 13 jaar actief in de gemeente Lingewaard als adviesraad voor het college van burgemeester en wethouders. Sinds 2020 zijn wij als zelfstandige organisatie verder gegaan. Wij hebben geen vaste verbinding meer met de gemeente Lingewaard. Wij richten ons op de INWONERS van lingewaard.

  • wij willen UITKERINGSGERECHTIGDEN  bijstaan

  • we kijken ook of de gemeente de PARTICPATIEWET goed interpreteert

  • wij helpen inwoners met een MINIMA-UITKERING

  • wij staan inwoners bij met GROTE SCHULDEN (SCHULDHULPVERLENNG) 

  • wij komen op voor uw belangen als het om TOEGANKELIJKHEID gaat

Bent u afhankelijk van de gemeente voor een uitkering via de participatiewet of een extra bijstand? En blijft u met vragen zitten? Bijvoorbeeld over geleverde dienst of een genomen besluit. Vindt u dat u, of anderen, met een uitkering niet krijgen waar ze recht op hebben? Meld het ons. Wij helpen u dan. 

Dan kunt u dit kenbaar maken via e-mail: stichting.cwwb@gmail.com (bij voorkeur) ...of telefonisch 06 41 03 83 29 (b.g.g. 026-3251846). Zie ook onder: CONTACT

 

MENBERS

De cwwb is op zoek naar nieuwe leden

Naar boven

>>Huishoudelijke hulp

>>Bezuinigingen