Participatiewet
Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. De Participatiewet vervangt de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Voor meer informatie > lees verder

Participatiewet  2015 in beeld.
> kijken

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schuldhulpverlening
Heeft u schulden dan kan er hulp worden verleend door de gemeente. In principe kan iedere inwoner van de gemeente een beroep doen op de schuldhulpverlening. Voor schuldhulpverlening mag geen geld worden gevraagd.
wat is schuldhulpverlening?
“Schuldhulpverlening is het uitvoeren van diensten door schuldhulpverlenende organisaties gericht op het voorkómen, oplossen of beheersen van schulden.”
Voor meer informatie > lees verder

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wat is de kostendelersnorm in de bijstand?
De kostendelersnorm betekent dat als u een woning deelt met meer volwassenen, uw bijstandsuitkering daarop wordt aangepast. Hoe meer volwassen personen in uw huis wonen, hoe lager uw uitkering. De reden hiervoor is dat als er meer personen in uw woning wonen, u de woonkosten kunt delen. Vandaar de kostendelersnorm. > lees verder

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Weet hoe het zit
Een verzameling van handige schema's en video's, die u informatie geven rondom ingewikkelde en actuele thema’s.
Ze staan overzichtelijk gerangschikt per hoofdthema:

  • Participatiewet
  • Schuldhulpverlening
  • Wmo
  • Jeugdwet

Deze informatie kan u mogelijk helpen bij uw aanvraag bij de gemeente > lees verder

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wat is er met het Gemeenteloket SZW gebeurd?
De website Gemeenteloket SZW is op 1 maart 2016 opgeheven. Het Gemeenteloket SZW ondersteunde gemeenteambtenaren met informatie over wetten en regels voor sociale zaken en werkgelegenheid. De toetsingscommissie vangnet Participatiewet heeft een eigen website.
Wegwijzer "Gemeenteloket SZW" vindt u nu op > deze website

Toetsingscomissie vangnet Participatiewet
Met ingang van 1 maart 2016 staat de informatie over het vangnet Participatiewet op > deze website.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZOEKEN OP DEZE SITE

 

Cwwb
p/a Margrietstraat 5
6851 LC Huissen

..................................................

06-41038329

..................................................

email naar CWWB