Wij adviseren het college van burgemeester en wethouders en onderhouden contacten met gemeenteraadsleden en politieke partijen op het gebied van sociale zaken (wet, werk en bijstand). Wij doen dat gevraagd en ongevraagd.
Ook attenderen wij burgers op hun rechten en plichten en geven wij ze adviezen bij het aanvragen van tegemoetkomingen en vergoedingen. Indien gewenst adviseren en ondersteunen wij de burger in de procedure van een aanvraag.
Aan het geven van adviezen en het begeleiden bij procedures zijn geen kosten verbonden.
Door contacten te ontwikkelen en te onderhouden met Cliëntenraden uit omliggende regiogemeenten, met de Wmo-Adviesraad, maar ook met de Voedselbank, PCI en andere organisaties proberen wij aan de belangen van onze doelgroep maximaal invulling te geven. Wij doen dit als vrijwilligers binnen onze mogelijkheden.

Wij zijn aangesloten bij de Landelijke ClientenRaad (LCR)) en bij de landelijke koepelorganisatie Ieder(in) .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Actualisatie van de participatiewet
De Cliëntenraad Wwb heeft aan het college van B&W advies gegeven op:

  • “Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Lingewaard 2017, inzake actualisatie van de P-wet 2017”

<lees verder>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ZOEKEN OP DEZE SITE

 

Cwwb
p/a Margrietstraat 5
6851 LC Huissen

..................................................

06-41038329

..................................................

email naar CWWB