CLIËNTENRAAD
         WET-WERK-BIJSTAND
                      

WEt-werk-bijstand-wmo-participatiewet

toegankelijkheid

toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers
toegankelijkheid  van internet
toegankelijkheid  van openbare ruimte
toegankelijkheid van instellingen
Wij willen aandacht schenken aan toegankelijkheid in vele facetten
wij laten ons leiden door het verdrag van de VN hierover, dat het heeft over toegankelijkheid van openbare gebouwen, toegankelijkheid van internet en toegankelijkheid van officiële brieven(leesbaar)


Toegankelijk voor alle gebruikers van internet
Plaats bij uw internetbrowser de juiste plug-in en uw tekst wordt voorgelezen en u kunt letters vergroten en klik op rechts bovenin, na installatie van de plugin
Microsoft edge: Read Aloud: A Text to Speech Voice Reader, https://microsoftedge.microsoft.com/addons/detail/read-aloud-a-text-to-spe/pnfonnnmfjnpfgagnklfaccicnnjcdkm?hl=nl
Google chrome: Read Aloud: A Text to Speech Voice Reader, https://chrome.google.com/webstore/detail/read-aloud-a-text-to-spee/hdhinadidafjejdhmfkjgnolgimiaplp
Firefox: Read Aloud: A Text to Speech Voice Reader,
 https://addons.mozilla.org/nl/firefox/addon/read-aloud/